Mengenai Kami

Latar Belakang

Pusat Strategik dan Risiko (PSR) telah menukar nama daripada Pusat Strategik Universiti (PSU) bermula pada 5 November 2020 melalui edaran PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 34/2020

Pusat Strategik dan Risiko (PSR) merupakan sebuah entiti di bawah penyeliaan Pejabat Naib Canselor.

Pada awal penubuhan pada September 2014, pusat ini dikenali sebagai Pusat Pengurusan Strategik di bawah seliaan pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa).

Pada bulan April 2015, pusat ini ditransformasikan kepada Pusat Strategik Korporat (PSK) dan ditempatkan di bawah seliaan Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti).

Bermula tahun 2018, Pusat Strategik Korporat telah diletakkan di bawah penyeliaan Pejabat Naib Canselor dan ditukarkan nama kepada Pusat Strategik Universiti (PSU) pada Mac 2019 sehingga terkini.

Pusat ini berperanan mengurus penyediaan Pelan Strategik Universiti, memantau pelaksanaan dan mengumpul data pencapaian Key Performance Index (KPI) serta membuat penambahbaikan terhadap pelan strategik dari masa ke semasa. Selain itu, pusat ini juga bertanggungjawab terhadap pengurusan data strategik Universiti.

Seiring perubahan masa, pusat ini turut berkembang dari segi fungsi dan peranan. Terkini, pusat ini telah diberi tanggungjawab sepenuhnya bagi menjalankan fungsi pengurusan risiko Universiti.

Fungsi pengurusan risiko berperanan memberi khidmat sokongan pelaksanaan pengurusan risiko di UMK bagi memastikan risiko dapat dikenalpasti dan dikawal ke arah pencapaian objektif Universiti.

Hubungi Kami

Pusat Strategik dan Risiko
Universiti Malaysia Kelantan
16300, Bachok,
Kelantan

Tel: 09-7797000
Emel: pusatstrategik@umk.edu.my

ccs

Facebook PSK

Visitors Counter

093495
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
204
50
601
671
93495